Gặp mặt, giao lưu cán bộ lãnh đạo hưu trí Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội khu vực Miền Trung và Tây Nguyên lần thứ IV tại tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Tập huấn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cho Hội Cựu chiến binh các cấp
Xem tiếp
Tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí năm 2023
Xem tiếp
Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội
Xem tiếp
Triển khai Kế hoạch hoạt động và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023
Xem tiếp
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »

VĂN BẢN MỚI

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình