Phiên giao dịch việc làm đột xuất (thứ 3) ngày 27/10/2020
Xem tiếp
Làng Trẻ em SOS Đồng Hới tổ chức hoạt động tập huấn rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho trẻ em
Xem tiếp
LỄ TIẾP NHẬN MÁY LỌC NƯỚC CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI TÂM THẦN
Xem tiếp
Trung tâm Dịch vụ việc làm giải quyết việc làm cho người lao động ngày càng hiệu quả
Xem tiếp
Trẻ em Quảng Bình tham gia Chương trình “Gặp mặt đại biểu trẻ em tộc người Đan Lai và trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi lần thứ nhất năm 2020" tại thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình