Triển khai công tác Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh
Xem tiếp
ĐOÀN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TIÊU BIỂU TỈNH QUẢNG BÌNH RA THĂM THỦ ĐÔ HÀ NỘI VÀ VIẾNG LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Xem tiếp
Phiên giao dịch việc làm lần thứ 18 năm 2022 phỏng vấn trực tiếp ngày 31/08/2022
Xem tiếp
Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP
Xem tiếp
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình