Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình tổ chức Phiên giao dịch việc làm Online (thứ 17) vào ngày 18/11/2021
Xem tiếp
ĐIỀU TRA VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG CHẾT NGƯỜI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG GIANH
Xem tiếp
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THI TIẾNG HÀN NĂM 2021 THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO VÀ NGƯ NGHIỆP
Xem tiếp
Tập huấn trực tuyến quyền trẻ em cho nhóm trẻ em nòng cốt
Xem tiếp
QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Xem tiếp

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình