Phiên giao dịch việc làm lần thứ 06 năm 2023 phỏng vấn trực tiếp ngày 02/03/2023
Xem tiếp
Triển khai về việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Xem tiếp
7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu
Xem tiếp
Phiên giao dịch việc làm lần thứ 05 năm 2023 phỏng vấn trực tiếp ngày 16/02/2023
Xem tiếp
Phiên giao dịch việc làm lần thứ 04 năm 2023 phỏng vấn trực tiếp ngày 10/02/2023
Xem tiếp

VĂN BẢN MỚI

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình