Triển khai Hội nghị truyền thông công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2023
Xem tiếp
Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội các cấp năm 2023
Xem tiếp
Kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 – 2025
Xem tiếp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị giảm nghèo năm 2023
Xem tiếp
Hướng dẫn Quy trình thực hiện nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Giải quyết trợ cấp mai táng phí” và bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách...
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »

VĂN BẢN MỚI

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình