THÔNG TIN TRÍCH LỤC HỒ SƠ DIỆN TỒN ĐỌNG ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGƯỜI CÓ...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng, Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình