Phiên giao dịch việc làm lần thứ 04 năm 2023 phỏng vấn trực tiếp ngày 10/02/2023
Xem tiếp
Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025
Xem tiếp
Triển khai quản lý, vận hành, khai thác phần mềm chi trả chế độ cho người có công
Xem tiếp
Tuyên truyền thực hiện chính sách Triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP Chính phủ về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Xem tiếp
Lãnh đạo UBND tỉnh dâng hương, dâng hoa kính viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Đường 9 - Quảng Trị
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình