THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐẠT YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Xem tiếp
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ ĐI THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 2 - KHÓA 2 NĂM 2022
Xem tiếp
Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên trường Trung cấp Công nghệ - Du lịch số 9
Xem tiếp
Triển khai công tác Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh
Xem tiếp
ĐOÀN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TIÊU BIỂU TỈNH QUẢNG BÌNH RA THĂM THỦ ĐÔ HÀ NỘI VÀ VIẾNG LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình