Phiên giao dịch việc làm lần thứ 11 năm 2022 phỏng vấn trực tiếp ngày 16/5/2022
Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN THEO ĐƠN HÀNG CÔNG TY HHCP XÍ NGHIỆP TẤT THÀNH
Xem tiếp
Khởi động Dự án “Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các hình thức bắt nạt và bạo lực trên cơ sở giới trên không gian mạng”
Xem tiếp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tỉnh Đoàn ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025
Xem tiếp
Phiên giao dịch việc làm lần thứ 10 năm 2022 phỏng vấn trực tiếp ngày 27/04/2022
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình