Khối Thi đua các ngành Văn hóa - Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng năm 2021
Xem tiếp
Tổng kết thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện năm 2021
Xem tiếp
Kế hoạch và Thông báo tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp năm 2021
Xem tiếp
Tổ chức Hội nghị tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, việc làm và hoạt động gắn kết đào tạo với doanh nghiệp
Xem tiếp
Phiên giao dịch việc làm Online (thứ 19) ngày 10/12/2021
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình