Insert title here

TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

* Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình thiết lập chuyên mục Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về:

- Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

- Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

- Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

* Tổ chức, cá nhân gửi phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại chuyên mục này hoặc có thể gửi bằng văn bản theo mẫu về địa chỉ: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, Số 06 đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hoặc qua địa chỉ email: kstthc@quangbinh.gov.vn hoặc qua số điện thoại đường dây nóng: 0232. 3825025.

* Nội dung phản ánh, kiến nghị phải sử dụng tiếng Việt có dấu, viết rõ ràng, mạch lạc và phải thể hiện rõ nội dung cần phản ánh, kiến nghị; chuyên mục này không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, không hướng dẫn giải đáp pháp luật. Phản ánh, kiến nghị của bạn đọc sẽ được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận để trả lời trong thời gian sớm nhất.

Ở lại trong nước sẽ có lợi cho sức khỏe của anh ấy
STT Người gửi Ngày gửi Vấn đề cần hỏi Ngày trả lời
1 Nguyễn như khánh 17/09/2018 questiontitle 30/10/2018
2 nguyễn phú tuyến 03/07/2018 questiontitle 30/10/2018
3 Nguyễn Văn Tuấn 17/05/2018 questiontitle 30/10/2018
4 Nguyễn Văn Thành 12/04/2018 questiontitle 30/10/2018
5 Hoàng THị NGọc Lan 28/02/2018 questiontitle 30/10/2018
6 Hồ Văn Khải 11/01/2018 questiontitle 30/10/2018
Có 6 kết quả được tìm thấy
1