Quảng Bình ban hành kế hoạch phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025
Xem tiếp
Trung tâm Bảo trợ xã hội tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Xem tiếp
Trung tâm Dịch vụ việc làm: Đổi mới hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Xem tiếp
Công tác tuyển sinh, đào tạo nghề 6 tháng đầu năm 2020
Xem tiếp
Đại sứ quán Hàn Quốc cảnh báo tình trạng môi giới lao động thời vụ sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc
Xem tiếp
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình