Giai đoạn 2023-2030, phấn đấu mỗi năm tạo việc làm cho 18.500 lao động
Xem tiếp
Phiên giao dịch việc làm lần thứ 09 năm 2023 phỏng vấn trực tiếp ngày 31/03/2023
Xem tiếp
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Xem tiếp
THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
Xem tiếp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức viếng Đền thờ và Nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh
Xem tiếp

VĂN BẢN MỚI

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình