Phiên giao dịch việc làm lần thứ 12 năm 2022 phỏng vấn trực tiếp ngày 02/6/2022
Xem tiếp
Tuyên truyền, sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP
Xem tiếp
Tuyên truyền một số văn bản về phát triển kinh tế số, nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến trên hệ thống thông tin cơ sở
Xem tiếp
THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐẠT YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Xem tiếp
Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào
Xem tiếp

VĂN BẢN MỚI

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình