Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022
Xem tiếp
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ ĐI THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN NĂM 2022
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo...
Xem tiếp
Phiên giao dịch việc làm lần thứ 13 năm 2022 phỏng vấn trực tiếp ngày 16/6/2022
Xem tiếp

VĂN BẢN MỚI

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình