Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 605

  • Tổng 1.457.938

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

444 người đã tham gia bình chọn

Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

          Ngày 08/02/2023, tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khối Thi đua các ngành Văn hóa - Xã hội đã tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2022. Chủ trì Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (đơn vị Trưởng Khối) và đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị Phó Trưởng Khối). Đến dự với Hội nghị có: đồng chí Mai Xuân Toàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ (thành viên của Hội đồng Thi dua, Khen thưởng tỉnh) và cán bộ phụ trách theo dõi Khối Thi đua các ngành Văn hóa - Xã hội; đại diện Lãnh đạo, Trưởng phòng và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối Thi đua các ngành Văn hóa - Xã hội.

          Khối Thi đua các ngành Văn hóa - Xã hội có 09 đơn vị, gồm: Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới; Sở Y tế; Đài Phát thanh và Truyền hình. Trước khi tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, Khối Thi đua các ngành Văn hóa - Xã hội đã thành lập 02 Tổ để tiến hành kiểm tra chéo hồ sơ thi đua, khen thưởng năm 2022 của các đơn vị trong Khối.

Qua kiểm tra hồ sơ thi đua, khen thưởng năm 2022 cho thấy, các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về công tác thi đua, khen thưởng; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các phong trào thi đua trong năm; tổ chức đăng ký thi đua từ đầu năm; thực hiện chế độ báo cáo theo đúng định kỳ; tổ chức đánh giá và công nhận các sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị; tổ chức bình xét thi đua cuối năm cũng như khen chuyên đề kịp thời, lựa chọn được những nhân tố tiêu biểu, những gương điển hình nhằm động viên tinh thần những tập thể, cá nhân đạt thành tích, tạo động lực cho những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2022, Khối đã tiếp tục phát động triển khai các phong trào thi đua như: "Cả nước chung tay vì người nghèo, không bỏ ai lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, “Quảng Bình đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; triển khai đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình…

Khối đã lựa chọn và triển khai xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho gia đình giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo của xã Phúc Trạch; tổ chức chuỗi các hoạt động sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Khối (dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng, tham quan tại các điểm du lịch trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, bàn giao nhà tình nghĩa, Hội diễn văn nghệ)...

Với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Bộ, Ngành Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Khối Thi đua các ngành Văn hóa - Xã hội đã đoàn kết, phấn đấu với tinh thần cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực; công tác chỉ đạo, điều hành các phong trào thi đua được triển khai kịp thời; các tổ chức Đảng, đoàn thể của các đơn vị luôn phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình; công tác từ thiện tiếp tục được duy trì; đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ bản được ổn định.

Khối cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch thi đua của các đơn vị trong Khối nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động về công tác thi đua yêu nước trong tình hình mới, qua đó động viên tinh thần hăng hái thi đua, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.

2. Chủ động phát động các Cuộc vận động và hưởng ứng phong trào thi đua trở thành điểm sáng của tỉnh, của đơn vị và đưa ra các phương thức hoạt động phù hợp để các đơn vị khác học tập.

3. Gắn công tác thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

4. Tiếp tục đẩy mạnh, tổ chức có chiều sâu các phong trào thi đua, coi đây là các phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”,  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)…

5. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, kỷ niệm các ngày truyền thống của các đơn vị với hình thức, quy mô phù hợp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công tác.

6. Coi trọng và tăng cường công tác xây dựng, nêu gương các điển hình tiên tiến, khuyến khích, động viên tinh thần vượt khó, tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

7. Tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối nhằm tạo sự gắn bó, đoàn kết cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị đã bỏ phiếu suy tôn các đơn vị có thành tích trong công tác thi đua năm 2022. Kết quả: Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Nhất) đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc; Sở Giáo dục và Đào tạo (Nhì) đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tỉnh; Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Ba) đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tỉnh.

Hội nghị cũng bầu ra Trưởng khối, Phó Trưởng khối năm 2023, đó là: Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị Trưởng Khối, Sở Y tế là đơn vị Phó Trưởng Khối.

Hội nghị cũng đã tổ chức ký cam kết thi đua năm 2023 với sự tham gia của đại diện Hội đồng Thi dua, Khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo của các đơn vị thuộc Khối Thi đua các ngành Văn hóa - Xã hội.

Ký kết giao ước thi đua năm 2023

Hồng Giang

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần