Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 16567

  • Tổng 2.915.604

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

​​​​​​​Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp mở rộng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

  

Ngày 23/6/2023, Công đoàn S Lao động - Thương binh và Xã hi tổ chức họp mở rộng Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Sở do đồng chí Hồ Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình bày các văn bản dự thảo để lấy ý kiến góp ý của Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Sở, bao gồm:

- Thông báo phân công trách nhiệm Ủy viên Ban Chp hành Công đoàn S Lao động - Thương binh và Xã hi, nhim k 2023 - 2028;

- Quyết định ban hành Quy chế hot động ca Ban Chp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhim k 2023 - 2028;

- Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Công đoàn S Lao động - Thương binh và Xã hi, nhim k 2023 - 2028;

- Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu ni b tài chính Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhim k 2023 - 2028;

- Quy chế phi hp công tác gia Lãnh đạo S và Ban Chấp hành Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhim k 2023 - 2028.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế của Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cũng như công tác chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Sau khi lấy ý kiến, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thống nhất 100% để thông qua các nội dung của các văn bản trên.

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra, đồng chí Hồ Tân Cảnh chỉ đạo, trong thời gian tới Ban Chấp hành Công đoàn Sở cũng như các Công đoàn cơ sở trực thuộc cần phải tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể các Đoàn viên Công đoàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tính chủ động của công chức, viên chức và người lao động trong việc phản ánh tâm tư nguyện vọng của mình với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao chất lượng và đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua các hoạt động chính đáng để tăng nguồn thu nhập (chăn nuôi, trồng trọt; hỗ trợ động viên trong những dịp lễ, tết…); tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho công chức, viên chức và người lao động…/.

Hồng Giang

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần