Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 16451

  • Tổng 2.915.488

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Tập huấn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cho Hội Cựu chiến binh các cấp

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Ngày 13/6/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; quy trình rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo hàng năm  và đánh giá thực trạng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021-2023 cho các hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp.

Tham dự lớp tập huấn có Lãnh đạo Hội cựu chiến binh tỉnh và 200 đại biểu là Hội trưởng Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị tập huấn, Lãnh đạo Hội Cựu chiên binh tỉnh đã đánh giá vai trò của  Hội Cựu chiến binh trong thực hiện công tác giảm nghèo ở các địa phương với một số kết quả như sau:

- Tổng số hộ hội viên: 55.426; trong đó:

+  Hộ nghèo: 1.328, chiếm 2,43%/tổng số hộ;  trong đó có 630 hộ không thể thoát nghèo đề nghị chuyển sang đối tượng Bảo trợ xã hội.

+ Hộ cận nghèo:  2.794 hộ, chiếm 5,11%/tổng số hộ;

- Xóa 221 nhà tạm với trị giá 6 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện cho Hội viên CCB nghèo vươn lên trong cuộc sống.

- Các mô hình SXKD do Hội viên CCB làm chủ: Hội viên CCB toàn tỉnh quản lý và hoạt động ở 632 doanh nghiệp, trang trại, gia trại, HTX. Trong đó:

- Số doanh nghiệp có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm: 04 doanh nghiệp ; Số HTX, Trang trại có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm: 25; Số mô hình kinh tế; CLB, mô hình BVMT tiêu biểu 8 đơn vị.

- Kết quả huy động các nguồn vốn: Hội viên tiếp cận với các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống; Tổng dư nợ 505.199,62 triệu đồng; trong đó:

+ Vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm(vốn 120) 23.936 triệu đồng;

+ Kênh TW Hội:1.100 triệu đồng;

+ Kênh địa phương: 22.836 triệu đồng;

- Số dự án đang thực hiện; Kênh TW Hội 40 dự án, giải quyết 98 lao động; Kênh địa phương 991 dự án, giải quyết 2.255 lao động.

Ngoài ra, Ban tổ chức dành nhiều thời gian để Báo cáo viên của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội truyền đạt nhiều quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và đánh giá thực trạng triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của giai đoạn 2021-2023.