Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 10/5/1024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, chăm sóc công trình liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Thông báo mời báo giá cung cấp ba lô cho hoạt động tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
Xem tiếp
Thông báo mời báo giá cung cấp xe đạp cho hoạt động tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
Xem tiếp
Ban hành Quy chế quản lý, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Tổ chức thực hiện Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc nhà nước
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

VĂN BẢN MỚI

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình