Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 16104

  • Tổng 2.915.141

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Triển khai Kế hoạch hoạt động và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Sáng ngày 14/6/2023, tại Hội trường UBND tỉnh, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh  tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Đồng chí Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh dự và chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh, đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Đền ơn đáp nghĩa cấp huyện và Văn phòng Quỹ cấp tỉnh, cấp huyện.

Tại Hội nghị, cơ quan thường trực Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đã báo cáo đánh gia kết quả hoạt động của Ban.  Năm 2022, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp đã thu được trên 7,1 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Ban Quản lý Quỹ các cấp đã tích cực triển khai có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, sử dụng Quỹ đúng mục đích, ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Tại Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh, Ban Quản lý Quỹ đã trích kinh phí để hỗ trợ các địa phương: sữa chữa các công trình ghi công liệt sĩ 1,1 tỷ đồng, xây dựng 10 nhà tình nghĩa cho người có công 0,7 tỷ đồng (trong đó Quỹ cấp tỉnh hỗ trợ 0,2 tỷ đồng và kinh phí của tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 0,5 tỷ đồng); hỗ trợ các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng ốm đau, bệnh tật nặng nhưng gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn...  đặc biệt là hỗ trợ các hoạt động tri ân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Đồng thời, trong năm đã kịp thời kiện toàn Ban quản lý, Văn phòng Quỹ; ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước… nhằm giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm, tình cảm của mình trong việc đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, nâng cao hiệu quả công tác vận động xây dựng Quỹ, góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người có công và thân nhân của họ.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Ban Quản lý Quỹ các cấp còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng Quỹ ở một số địa phương chưa hiệu quả nên nguồn thu thấp; một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân chưa tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ, đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp lớn công tác trên địa bàn tỉnh nhưng không đóng góp ủng hộ (đóng góp theo ngành dọc) nên ảnh hưởng nhất định đến nguồn thu Quỹ đền ơn đáp nghĩa của toàn tỉnh; Ban Quản lý Quỹ ở một số huyện chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo…

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023,  Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đề ra một số mục tiêu, giải pháp sau: tiếp tục thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Chỉ thị số 02/2016/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện chính sách người có công; Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Ban Quản lý Quỹ các cấp đã thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023 với mục tiêu vận động thu Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh đạt trên 08 tỷ đồng, trong đó: Quỹ cấp tỉnh thu 1,2 tỷ đồng, Quỹ cấp huyện thu trên 4 tỷ đồng, Quỹ cấp xã thu trên 2,8 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá thêm nguyên nhân, kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả để nâng cao chất lượng  hoạt động Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trưởng Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công, về công tác đền ơn đáp nghĩa để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm, tình cảm của mình trong việc đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, về công tác tri ân, chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Tích cực vận động toàn dân đóng góp ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023 trong cả năm, trong đó tập trung cao điểm 01 tháng (từ ngày 28/6 - 27/7/2023); huy động mọi nguồn lực xã hội, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ tặng thêm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm,... cho các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn không nơi nương tựa. Văn phòng Quỹ các cấp tham mưu cho Ban Quản lý cấp mình: phân công thành viên Ban Quản lý Quỹ theo dõi các cơ quan, đơn vị để đôn đốc thực hiện có hiệu quả hơn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp dưới; xây dựng Kế hoạch và tổ chức hoạt động, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn phong trào “toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                                                                 Kim Ngân

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần