Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 16588

  • Tổng 2.915.625

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Ngày 06/6/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Cục Bảo trợ xã hội tổ chức lớp tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội cho hơn 40 đại biểu cán bộ cấp tỉnh, huyện tại tỉnh Quảng Bình.  

Với mục đích hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, huyện khai thác, sử dụng có hiệu quả các hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần thực hiện tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị trên địa bàn tỉnh, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội. Ban tổ chức đã bố trí giảng viên kỷ thuật phần mềm giới thiệu, hướng dẫn cách thiết lập phần mềm chung: Thiệt lập tài khoản, thiết lập quy trình xử lý hồ sơ, thiết lập thời gian xử lý hồ sơ, thiết lập chi trả …; cách đăng ký, giải quyết chính sách; Đăng ký giải quyết chính sách qua hệ thống dịch vụ công/ một cửa tỉnh; Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên thông; phân hệ quản lý đối tượng; Phân hệ quản lý chi trả …

Tại Hội nghị một số đại biểu đã tham gia các ý kiến thảo luận, trao đổi xoay quanh những vướng mắc trong việc nhập dữ liệu, quản lý đối tượng trên phần mềm hệ thống để nắm bắt rõ hơn trong quá trình sử dụng.

Sau Hội nghị này, Sở sẽ tập trung triển khai  sử dụng hệ thông phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Hình ảnh lớp tập huấn kết nối dịch vụ công tại tỉnh Quảng Bình

                                                                 Lệ Thanh

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần