Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 900

  • Tổng 2.757.049

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Tuyên truyền thực hiện chính sách Triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP Chính phủ về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC). Nghị định gồm 15 Điều, có hiệu lực từ 01/01/2023.

Các nghị định được sửa đổi, bổ sung chủ yếu liên quan đến quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm; bảo hiểm y tế; điện lực, nhà ở, đất đai, y tế... Theo đó, thay vì phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc các giấy tờ, tài liệu về cư trú, khi thực hiện các thủ tục ở các lĩnh vực nói trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú như thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP cũng quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp DVC và phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức quy định, thì tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp DVC có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện TTHC, cung cấp DVC trong lĩnh vực người có công, trong đó yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phổ biến, quán triệt Nghị định số 104/2022/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn biết để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bưu điện cấp huyện và UBND cấp xã hướng dẫn đối tượng thực hiện đúng, đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo trình tự quy định của TTHC, cung cấp DVC trong lĩnh vực người có công với cách mạng đã được phê duyệt.

Trong đó, cần lưu ý đối với 02 thủ tục có thay đổi thành phần hồ sơ từ ngày 01/01/2023 theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể là bãi bỏ thành phần “sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 01/7/2021” khi lập hồ sơ, thủ tục đề nghị: Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công tại mục b khoản 1 Điều 116 và Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công tại khoản 3 Điều 130 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Xem Nghị định số 104/2022/NĐ-CP tại đây./.

Kim Ngân

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần