Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 3630

  • Tổng 2.396.538

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

453 người đã tham gia bình chọn

Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Ngày 17/02/2019 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở đã phối hợp với Lãnh đạo Sở tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

 

 

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019 với những nội dung sau:

 

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo Sở và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở đã động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đã đề ra: giải quyết việc làm cho 36.767 lao động (đạt 102% kế hoạch năm), trong đó: tạo việc làm là 19.884 người (đạt 104,6% kế hoạch năm), tạo thêm việc làm là 16.883 người (đạt 99,3% kế hoạch năm); có 4.237 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 128% kế hoạch năm); tuyển sinh được 15.700 người (đạt 104,6% kế hoạch năm), tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,3%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47,5%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên đạt 21% (đạt kế hoạch năm); giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,98%, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 6,45% (đạt kế hoạch năm); thực hiện tốt công tác an sinh xã hội (chính sách cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật; chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế trong xã hội, đối tượng là người tâm thần; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý giáo dục đối tượng cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy; thực hiện công tác bình đẳng giới; tiếp nhận và xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức đối thoại với Nhân dân; thanh tra, kiểm tra các chế độ, chính sách theo thẩm quyền của Ngành…).

 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở đã phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để triển khai thực hiện; giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo, bảo vệ quyềnlợi ích hợp pháp của đoàn viên; tham gia quản lý, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng tổ chức các hoạt động của Công đoàn.

 

Kết quả thi đua năm 2019 đạt được như sau:

 

* Về tập thể đạt

- Cơ quan đạt chuẩn văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự; hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở đạt Vững mạnh (đạt 100% so với kế hoạch) được Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng năm 2019; Công Đoàn Sở khen thưởng 01 tổ Công đoàn.

- 100% phòng chuyên môn đạt Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 03 phòng chuyên môn đạt Tập thể lao động xuất sắc (đạt 100% so với kế hoạch).

- 100% Tổ Công đoàn Vững mạnh (đạt 100% so với kế hoạch).

 

*  Về cá nhân đạt

- 49/49 đoàn viên đạt Lao động tiên tiến (đạt 100% so với kế hoạch).

- 49/49 đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc (đạt 100% so với kế hoạch) được Công đoàn viên chức tỉnh khen thưởng 02 đoàn viên; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng 01 đoàn viên; Công đoàn Sở khen thưởng 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt đông Công đoàn.

- 29,17% Chiến sỹ thi đua cơ sở, vượt 11,9% so kế hoạch.

- Đề nghị công nhận 02 đồng chí đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, vượt 15,7% so kế hoạch.

- Giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng (kế hoạch giới thiệu 01 - 02 người).

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Ban chấp hành cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

 

1. Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị

-  Phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 35.000 - 36.000 lao động, trong đó: tạo việc làm cho khoảng 18.000 - 19.000 người, tạo thêm việc làm 17.000 người; duy trì tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh đến cuối năm 2020 xuống dưới 2,0%.

- Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 15.500 người, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%, trong đó: lao động qua đào tạo nghề đạt 50%, lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 22%.

- Phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,2 - 1,5%; hộ cận nghèo giảm 2,0%.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của Ngành.

 

2. Các chỉ tiêu phấn đấu thi đua trong năm 2020

 

* Về tập thể

- Cơ quan đạt chuẩn văn hoá; đảm bảo an ninh trật tự; hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở giữ vững danh hiệu vững mạnh.

- 100% tổ chức chuyên môn đạt Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 30% đạt tập thể Lao động xuất sắc.

- 100% Tổ Công đoàn đạt danh hiệu Vững mạnh.

 

* Về cá nhân

- 100% Đoàn viên công đoàn đạt Lao động tiên tiến.

- 100% Đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc.

- Có 15% Đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở/Lao động tiên tiến.

- Có 01 - 02 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

- Giới thiệu 01 - 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

 

Ban chấp hành cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2020.

 

Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2019 và dự toán năm 2020, Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân Văn phòng Sở. Hội nghị tổ chức thảo luận và nhất trí thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; thống nhất bổ sung, sửa đổi một số nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ; phát động phòng trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Hội nghị cũng đã tổ chức bầu Ban Thanh tra Nhân dân Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

 

Hồng Giang

         

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần