Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 959

  • Tổng 1.436.087

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

444 người đã tham gia bình chọn

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017 - 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 13/11/2017, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  

 Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017 -2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Chi bộ. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào cấp ủy Chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác, xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. 

 Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có sự thay đổi về lãnh đạo quản lý, cơ cấu tổ chức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số công chức, viên chức và người lao động còn hạn chế, khối lượng công việc lớn và có tính chất phức tạp, đột xuất, nhiều biến động, nhạy cảm; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở, sự phối hợp của các đơn vị, tổ chức đoàn thể trực thuộc Sở, sự năng động, sáng tạo và đoàn kết, dân chủ của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đã xây dựng Chi bộ vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.  

 Với 12 đảng viên hiện có và phần lớn đã được tu dưỡng, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, vững vàng về chính trị, có trình độ chuyên môn cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trung thực, lành mạnh, công tâm, năng động, có phương pháp làm việc hợp lý, khoa học; nhiều cán bộ, đảng viên phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, cương vị công tác đảng, đoàn thể, chuyên môn; đây là điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã đề ra./. 

Hồng Giang

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần