Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 429

  • Tổng 1.457.762

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

444 người đã tham gia bình chọn

ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XII) CỦA ĐẢNG

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 05/01/2019, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở dự, chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Bí thư các Chi bộ, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

 

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trường Sơn trình bày về các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trong đó, đồng chí Bí thư tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản các văn kiện, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy iên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Sau khi báo cáo các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở yêu cầu các chi bộ xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện trên cơ sở bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và có sự phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn để thực hiện; lựa chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được giao và trên cơ sở bám sát chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở.

 

Các đảng viên tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, lắng nghe, ghi chép đầy đủ; đã tiếp thu, nắm được những nội dung, những quan điểm cơ bản, những vấn đề mới trong các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa II) của Đảng, các chi bộ đã bố trí thời gian để cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận xây dựng kế hoạch thực hiện của chi bộ và viết thu hoạch cá nhân./.         

Thanh Hoa

 

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần