Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 497

  • Tổng 1.457.830

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

444 người đã tham gia bình chọn

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VĂN PHÒNG SỞ NĂM 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 01/3/2018, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở phối hợp với Thủ thưởng cơ quan tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018.

 

          Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở.

          Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVCLĐ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo tài chính năm 2017 và dự kiến chi tiêu năm 2018; góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài chính, tài sản; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, tạo điều kiện cho đoàn viên Công đoàn tham gia góp ý về kế hoạch công tác, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, giao ước thi đua... góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

          Trong năm 2017, BCH Công đoàn CSTV Văn phòng Sở phối hợp với Lãnh đạo cơ quan xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên; giải quyết nâng lương định kỳ, đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép theo đúng quy định. Quan tâm thăm hỏi động viên và hỗ trợ đoàn viên Công đoàn nhân các dịp lễ, tết, lúc khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, hiếu hỷ. Tích cực tham gia và hưởng ứng các hoạt động phong trào từ thiện như: Ủng hộ Quỹ Mái ấm công đoàn: 2,34 triệu đồng; Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa: 4,584 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em: 4,58 triệu đồng; Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam: 4,16 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo: 11,391 triệu đồng; phụng dưỡng 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 3,12 triệu đồng.

          Trong năm 2017, cùng với Lãnh đạo cơ quan, Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, góp phần phát huy tính dân chủ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVCLĐ trong cơ quan; các hoạt động quản lý tài sản, tài chính được thực hiện công khai minh bạch.

          Cuối năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng đạt được như sau:

          * Về tập thể đạt:

          - Công đoàn CSTV Văn phòng Sở đạt Vững mạnh xuất sắc (đạt 100% kế hoạch).

          - 100% tổ chức chuyên môn Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 44,4% đạt Lao động xuất sắc (vượt 14,4% kế hoạch).

          - 100% Tổ Công đoàn Vững mạnh (đạt 100% kế hoạch), trong đó có 50% Tổ công đoàn Vững mạnh xuất sắc (kế hoạch 70%).

          *  Về cá nhân đạt:

          - 96,15% Lao động tiên tiến và Đoàn viên Công đoàn xuất sắc (kế hoạch 100%).

          - 26,9% Chiến sỹ Thi đua cơ sở, vượt 11,9% so kế hoạch.

          - 30,7% Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, vượt 15,7% so kế hoạch.

          - Giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng (kế hoạch giới thiệu 01 - 02 người).

          Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, năm 2018 tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Ngành và các chỉ tiêu về thi đua như sau:

          *. Về tập thể:

          - Cơ quan đạt chuẩn văn hoá; đảm bảo an ninh trật tự; vững mạnh xuất sắc.

          - Công đoàn CSTV Văn phòng Sở giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

          - 100% tổ chức chuyên môn đạt Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 30% đạt tập thể Lao động xuất sắc.

          - 100% Tổ Công đoàn đạt danh hiệu Vững mạnh, trong đó có 50% Tổ Công đoàn đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc.

          *. Về cá nhân:

          - 100% Đoàn viên công đoàn đạt Lao động tiên tiến.

          - 100% Đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc.

          - Có 15% Đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở/Lao động tiên tiến.

          - Có 15% Đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh/Chiến sĩ thi đua cơ sở.

          - Giới thiệu 01 - 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

          Đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2018./.

 Hồng Giang

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần