Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 640

  • Tổng 2.756.789

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Căn cứ Đề án 981/ĐA-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020; xét điều kiện tổ chức hoạt động của cơ sở đảng, ngày 10/02/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã ban hành Quyết định số 22-QĐ/BCH về thành lập Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội và Chi bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em; chỉ định Chi ủy Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em nhiệm kỳ 2017 - 2020, gồm:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội - Bí thư Chi bộ;

- Đồng chí Nguyễn Thị Mai Huệ, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo trợ trẻ em - Phó Bí thư Chi bộ;

- Đồng chí Trần Thị Mỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội - Chi ủy viên.

 

 Đồng chí Trịnh Đình Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở trao Quyết định thành lập Chi bộ

Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam./. 

                                                                                      Thanh Hoa

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần