Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 697

  • Tổng 2.756.846

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam làm việc với Ban công tác người khuyết tật tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Ngày 17/8/2018, Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam kiểm tra, giám sát thực hiện Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật và việc thực hiện pháp luật, chính sách người khuyết tật tại tỉnh Quảng Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban công tác người khuyết tật tỉnh (NKT); thành viên ban công tác NKT; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 Đồng chí Trịnh Đình Dương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó ban thường trực Ban công tác người khuyết tật tỉnh trình bày báo cáo tại  buổi làm việc

 

Trong những năm qua, UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách, đề án, kế hoạch liên quan đến công tác NKT, tạo điều kiện thúc đẩy các quyền, lợi ích hợp pháp của NKT, giúp NKT phát huy khả năng của mình vượt qua khó khăn, tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội.

 

Thực hiện Luật NKT, Công ước của liên hợp quốc về NKT, các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương đối với NKT UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật đối với NKT như: thành lập Ban công tác NKT tỉnh; Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 phê duyệt Kế hoạch “Trợ giúp NKT tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2020; Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 28/4/2017 thực hiện Đề án trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch 1659/KH-UBND ngày 11/9/2017 về duy trì và nhân rộng mô hình Dự án "Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật" tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch 1526/KH-UBND ngày 22/8/2017 thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; Kế hoạch số 1591/KH-UBND ngày 31/8/2017 thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 22/02/2018 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho NKT có khó khăn về tài chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

Trên cơ sở các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành và UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành chức năng, Hội, Đoàn thể, các tổ chức, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên và quán triệt, triển khai đến cơ sở; bám sát nội dung để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động về công tác trợ giúp đối với NKT thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của đơn vị mình.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 21.302 NKT đã được xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật, trong đó: mức độ khuyết tật đặc biệt nặng có 3.757 người; mức độ khuyết tật nặng có 16.032 người; mức độ khuyết tật nhẹ có 1.513 người. Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng bình quân cho 19.789 NKT nặng, đặc biệt nặng và 1.993 hộ gia đình, cá nhân được hưởng chế độ đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, với  tổng kinh phí chi trả trên 62,5 tỷ đồng.

 

Ngoài trợ cấp xã hội hàng tháng, chính sách BHYT, hỗ trợ mai táng phí, công tác trợ giúp xã hội đột xuất cho các đối tượng NKT có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống khi gặp thiên tai và các sự cố bất khả kháng khác được các địa phương, cơ sở thực hiện kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ; được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông, ưu tiên trong tuyển sinh, được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của các em không thể đáp ứng, miễn giảm học phí, các khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ trợ một số phương tiện, đồ dùng học tập… Hiện có 638 học sinh khuyết tật tham gia học trong các cơ sở giáo dục hòa nhập và tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh; được giảm tối thiểu 25% giá vé so với giá vé thông thường, được ưu tiên mua vé, giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng; được trợ giúp pháp lý miễn phí; Hỗ trợ vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho hơn 555 lượt NKT với lãi suất ưu đãi 0,275%. Và một số hoạt động trợ giúp khác đối với NKT như: hướng nghiệp học nghề và tư vấn việc làm; chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, cấp xe lăn, xe lắc; cấp xe đạp và học bỏng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế... đã được UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia trao đổi, phân tích, làm rõ thêm một số hạn chế trong công tác thực hiện về NKT của tỉnh như: về dạy nghề, hỗ trợ sinh kế và giải quyết việc làm; chế độ chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục NKT; về lộ trình cải tạo, nâng cấp để đảm bảo điều kiện NKT tiếp cận các công trình công cộng; thực hiện các chính sách đối với người khuyết tật nhẹ…

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Thụy - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia người khuyết tật Việt Nam đánh giá cao những kết quả các cấp, ngành trong tỉnh đạt được trong công tác thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp đối với NKT trên địa bàn tỉnh. Ban công tác NKT tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy ban quốc gia người khuyết tật Việt Nam và của các đại biểu tại hội nghị để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương ban hành các chính sách trợ giúp NKT phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

 

                                                                                                                   ĐOÀN HÀ

                                                                                     

 

 

 

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần