Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 422

  • Tổng 1.300.081

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

443 người đã tham gia bình chọn

Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

                                                  

          Xác định kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảngmột nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ngay từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hàng năm đến tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra; đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 

    Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Sở và UBKT Đảng ủy Sở đã tổ chức 11 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó: 04 cuộc kiểm tra và 07 cuộc giám sát. Hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành tốt các quy định của điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối và của Đảng ủy Sở; không có tổ chức đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật; không có đảng viên và tổ chức Đảng bị tố cáo.

 

Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tốt. Vì vậy mặc dù là lĩnh vực hết sức nhạy cảm, thường phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo nhưng đã không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, không phát sinh thành điểm nóng gây mất ổn định chính trị - xã hội. 

 

  Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ Sở còn gặp nhiều khó khăn, như: việc nắm bắt tình hình đảng viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số chi ủy, chi bộ chưa thường xuyên, có những vụ việc vi phạm của cán bộ, đảng viên chưa kịp thời phát hiện và xử lý nên dẫn đến vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số chi bộ chưa ngang tầm; đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế; lĩnh vực phụ trách của Ngành quá lớn, khối lượng công việc tăng trong khi biên chế giảm… do đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đôi lúc chưa được triển khai kịp thời.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xử lý kỷ luật 05 đồng chí với hình thức khiển trách vì vi phạm chính sách Kế hoạch hóa gia đình; chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra 03 đảng viên vì vi phạm trong quản lý tài chính gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ Bảo trợ trẻ em.

 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đảng của Đảng bộ Sở năm 2020

 

Trong thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành. Chủ động khảo sát, nắm tình hình nhằm sớm phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và các chi bộ trực thuộc để tiến hành kiểm tra, xử lý (nếu có vi phạm). Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm bắt các nguồn thông tin, coi trọng việc phân công đảng ủy viên phụ trách chi bộ để thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình đảng viên và tổ chức đảng trong việc thực hiện các quy định của Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị./.

 

                                                                                          Thanh Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần