Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 757

  • Tổng 2.756.906

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 20-26/3/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ Hai
20/03/2023
Ban Giám đốc: Giao ban cán bộ Sở
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
 
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
 
Thứ Ba
21/03/2023
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Kiểm tra NTLS Ba Dốc
Phó Giám đốc - Trịnh Đình Dương: Đi cơ sở
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
 
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Họp tại UBND tỉnh
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
 
Thứ Tư
22/03/2023
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi cơ sở
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
 
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi cơ sở
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
 
Thứ Năm
23/03/2023
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi cơ sở
Phó Giám đốc - Trịnh Đình Dương: Đi cơ sở
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
 
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
 
Thứ Sáu
24/03/2023
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Họp HĐND tỉnh
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
 
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đến ngày 30/3
 
Thứ Bảy
25/03/2023
 
 
 
 
Chủ Nhật
26/03/2023
 
 
 

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần