Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 550

  • Tổng 1.457.883

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

444 người đã tham gia bình chọn

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/02/2023 đến ngày 02/3/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ Hai
27/02/2023
Ban Giám đốc: Họp TVĐU, ĐU, hội ý LĐS; họp nâng lương trước hạn 2023
 
 
 
Thứ Ba
28/02/2023
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi công tác Miền Nam
 
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi công tác Miền Nam
 
Thứ Tư
01/03/2023
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi công tác Miền Nam
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Họp BCĐ phát triển BHXH, BHYT
 
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi công tác Miền Nam
 
Thứ Năm
02/03/2023
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi công tác Miền Nam
Phó Giám đốc - Trịnh Đình Dương: Đi cơ sở
 
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi công tác Miền Nam
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Công bố kết luận thanh tra trẻ em ở huyện Quảng Ninh
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Họp BCĐ công tác Biên giới
 
Thứ Sáu
03/03/2023
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi công tác Miền Nam
 
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Công tác Miền Nam
 
Thứ Bảy
04/03/2023
 
 
 
 
Chủ Nhật
05/03/2023
 
 
 

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần