Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 894

  • Tổng 2.757.043

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Họp bàn xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại xã Quảng Tân (thị xã Ba Đồn)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thực hiện Công văn số 132/UBND-KT ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công theo dõi, chỉ đạo xã Quảng Tân (thị xã Ba Đồn) xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Ngày 16/3/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức buổi họp bàn xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại xã Quảng Tân (thị xã Ba Đồn).

Chủ trì cuộc họp: đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cùng đi có đại diện một số phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phụ trách theo dõi xã Quảng Tân; đại diện Lãnh đạo UBND thị xã Ba Đồn và các phòng liên quan; Lãnh đạo, công chức, Trưởng các thôn của xã Quảng Tân.

Tại cuộc họp Chủ tịch UBND xã Quảng Tân đã báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới của xã. Hiện nay, xã Quảng Tân có 06 tiêu chí nông thôn mới nâng cao chưa đạt, bao gồm: Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 5 - Giáo dục; Tiêu chí số 6 - Văn hóa; Tiêu chí số 10 - Thu nhập; Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14 - Y tế. Ngoài ra, xã có 02 tiêu chí đạt nhưng chưa bền vững, bao gồm: Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và Tiêu chí số 12 - Lao động.

Các thành viên tham gia cuộc họp đã thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị một số giải pháp về xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại xã Quảng Tân.

Phát biểu kết luận cuộc họp,  đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đánh giá cao sự chủ động và nổ lực cố gắng của Lãnh đạo và nhân dân xã Quảng Tân trong việc xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, đồng chí đề nghị Lãnh đạo xã tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh, của thị xã về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành xây dựng nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 17/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình đến tận cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao để triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND thị xã Ba Đồn, ngân sách địa phương và huy động nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư xây dựng có hiệu quả, vững chắc các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quy định.

- Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống  chính trị từ xã đến thôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên mình và Nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia đóng góp vật chất, tinh thần, hiến đất, hiến công, hiến tài sản, cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới xã nhà ngày càng phát triển và nâng cao.

- Các chi ủy, chi bộ, các thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm và công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Lồng ghép có hiệu quả xây dựng nông thôn mới nâng cao qua các buổi sinh hoạt và các hội nghị; tập trung lãnh đạo, vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Rà soát các tiêu chí cụ thể để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là 06 tiêu chí nông thôn mới nâng cao chưa đạt. Qua đó để đề xuất các sở, ngành, cấp tỉnh; UBND thị xã Ba Đồn và các phòng, ban cấp huyện; kêu gọi sự ủng hộ của Nhân dân để phấn đấu xây dựng đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Đồng chí cũng yêu cầu các phòng chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu các phương án để hỗ trợ, giúp đỡ cho xã.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí chủ trì mong muốn các sở, ngành cấp tỉnh cùng với UBND thị xã Ba Đồn, Lãnh đạo và Nhân dân xã Quảng Tân cùng chung tay để xây dựng xã Quảng Tân đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2023./.

Hồng Giang

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần