Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 898

  • Tổng 2.757.047

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Nghị định số 03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 16/1/2014 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm. Nghị định áp dụng cho Người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Bộ luật lao động; Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Bộ luật lao động; Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này.

 Nghị định có nêu rõ việc tuyển người lao động Việt Nam làm việc cho người sử dụng lao động Việt Nam; làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế (sau đây gọi chung là khu công nghiệp) theo quy định tại Điều 11 và Khoản 2 Điều 168 của Bộ luật lao động được quy định như sau: Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển người lao động Việt Nam; Người lao động có quyền trực tiếp với người sử dụng lao động hoặc đăng ký tại tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc làm.

Cũng theo Nghị định có quy định: về Thủ tục, trình tự tuyển lao động (tại điều 7, Chương 3 Nghị định này); chế độ báo cáo sử dụng lao động là trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động - TBXH hoặc Sở Lao động - TBXH (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - TBXH hoặc Sở Lao động - TBXH (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo số lao động cho thuê lại với Sở Lao động - TBXH nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện...

Ngoài thực hiện chế độ báo theo quy định thì Người sử dụng lao động lập sổ quản lý lao động, quản lý và sử dụng số theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2014 thay thế Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần