Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 848

  • Tổng 2.756.997

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Lý lịch và phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

+ Ngày sinh: 17/8/1963

+ Quê quán: Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 01/10/1982

+ Ngày chính thức: 01/4/1984

+ Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3.821.621 

+ Email: sonnt.sld@quangbinh.gov.vn 

 

 

Đồng chí Hồ Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở

+ Ngày sinh: 08/3/1973

+ Quê quán: An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 03/12/2002

+ Ngày chính thức: 03/12/2003

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3.816.127

+ Email: canhht.sld@quangbinh.gov.vn 

 

 

DUONG

Đồng chí Trịnh Đình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở

+ Ngày sinh: 05/10/1963

+ Quê quán: Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 24/12/1982

+ Ngày chính thức: 24/06/1984

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3.816.117

+ Email: duongtd.sld@quangbinh.gov.vn 

 

 

Đồng chí Đinh Thị Ngọc Lan, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở

+ Ngày sinh: 26/10/1981

+ Quê quán: Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 05/10/2007

+ Ngày chính thức: 05/10/2008

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3.816.137

+ Email: landtn.sld@quangbinh.gov.vn 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

(Theo Thông báo số 169/TB-SLĐTBXH ngày 15/3/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình)

    

1. Đồng chí  Nguyễn Trường Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở

- Là người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo chung các lĩnh vực công tác của Ngành, phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ theo phân cấp quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh; công tác cải cách hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Ngành; công tác tổng hợp; phát ngôn thông tin của Ngành với cơ quan thông tấn, báo chí; chủ tài khoản của Ngành và của cơ quan Văn phòng Sở. Theo dõi hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở và các công việc có liên quan đến các mặt công tác nói trên.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật; ủy quyền cho các Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở giải quyết một số nội dung công việc thuộc lĩnh vực Giám đốc phụ trách, chỉ đạo.

- Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Sở và Phòng Kế hoạch - Tài chính. Sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Ngành thuộc địa bàn huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới.

 

2. Đồng chí Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực: Công tác giảm nghèo; bảo trợ xã hội; trẻ em; phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác bình đẳng giới; Trang Thông tin điện tử Sở. Theo dõi các hoạt động của hội, tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở và các công việc có liên quan đến các mặt công tác nói trên.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và ký các báo cáo tổng hợp định kỳ, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội; Trung tâm Công tác xã hội; Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần; Cơ sở Cai nghiện ma túy và Làng Trẻ em SOS Đồng Hới. Sinh hoạt tại Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Ngành thuộc địa bàn huyện Minh Hóa và huyện Tuyên Hóa.

 

3. Đồng chí Trịnh Đình Dương - Phó Giám đốc Sở

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực: Công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; công tác thanh tra; công tác pháp chế. Theo dõi các hoạt động của hội, tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở và các công việc có liên quan đến các mặt công tác nói trên.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và ký các báo cáo tổng hợp định kỳ, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Người có công; Thanh tra Sở và Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công. Sinh hoạt tại Phòng Người có công.

- Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Ngành thuộc địa bàn thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch.

 

4. Đồng chí Đinh Thị Ngọc Lan - Phó Giám đốc Sở

- Có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực công tác: Lao động; việc làm; đưa người đi làm việc nước ngoài; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh lao động và công tác giáo dục nghề nghiệp. Theo dõi hoạt động của các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở và các công việc có liên quan đến các mặt công tác nói trên.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và ký các báo cáo tổng hợp định kỳ, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề; Trung tâm Dịch vụ việc làm; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở quản lý. Sinh hoạt tại Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề.

- Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của ngành thuộc địa bàn huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh./.

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần