Insert title here

THÔNG TIN Ý KIẾN

37 nguyễn trường tộ
Trong hợp đồng lao động có ghi thời hạn hợp đồng: 09/10/2022, thời gian thử việc từ 09/10/2022-08/11/2022. Vậy giờ trong thời gian thử việc em nghỉ việc thì có vi phạm hợp đồng lao động không ạ. Và khi mới bắt đầu em có kí cam kết tự nguyện nộp bằng gốc. Vậy giờ em không làm nữa thì công ty bắt làm khi nào có người mới mới được nghỉ nếu nghỉ ngang mất bằng. Vậy có cách nào để đòi lại bằng không ạ.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

<p style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;">Nộp đơn khiếu nại về Sở LĐTBXH&nbsp;để phối hợp xử lý anh chị nhé</p>
Quay lại