Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 543

  • Tổng 346.620

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

431 người đã tham gia bình chọn

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động của Cơ sở Cai nghiện ma túy năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

            Ngày 05/02/2021, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2021 nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị được nghe các báo cáo về tổng kết phong trào cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020, dự kiến chi tiêu năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021; Dự thảo bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021.

Một số hình ảnh Hội nghị:

            Phát huy tinh thần dân chủ, viên chức và người lao động tham dự Hội nghị đã tham gia thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động của đơn vị, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

            Tiếp thu, giải đáp ý kiến đóng góp của cán bộ viên chức, lao động cơ quan, ông Trần Đình Quý, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của viên chức và người lao động cơ quan trong năm 2020; đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2021; tăng cường công tác quản lý và giáo dục gắn với việc tổ chức dạy nghề, lao động trị liệu cho đối tượng, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, điều trị; thực hiện tốt giờ giấc làm việc và các Quy chế của Cơ sở đã ban hành; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

            Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 như sau: Xây dựng Cơ sở vững mạnh về mọi mặt, tạo sự đoàn kết nội bộ, thống nhất giữa các bộ phận, phòng, giữa cán bộ viên chức, lao động trong toàn đơn vị và phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2021; đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2021; 100% cán bộ viên chức, lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15% đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở thành viên vững mạnh xuất sắc, 100% đoàn viên công đoàn đạt đoàn viên khá trở lên, 20% đoàn viên đạt danh hiệu" Đoàn viên Công đoàn xuất sắc"; đề nghị 1- 2 đoàn viên Công đoàn để Chi bộ kết nạp vào Đảng; 100% gia đình cán bộ, viên chức, lao động đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; đơn vị đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa"./.

Trần Đình Quý

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần