Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 592

  • Tổng 1.457.925

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

444 người đã tham gia bình chọn

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

14/03/2022

http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Tổ chức bàn giao TTBTXH và QBTTE
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Dự Hội thảo tại Công an tỉnh

http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: 15H00 Hội ý LĐS
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Họp HĐYK

Thứ Ba

15/03/2022

http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Tổ chức bàn giao giữa TP KHTC và TPNCC
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Tiếp công dân
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Trịnh Đình Dương: Làm việc tại cơ quan

http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Tổ chức bàn giao giữa TP KHTC và TPNCC
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi cơ sở

Thứ Tư

16/03/2022

http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi cơ sở
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Họp thẩm định quỹ lương cho các DN

http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi cơ sở
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi cơ sở
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Họp thẩm định quỹ lương cho các DN

Thứ Năm

17/03/2022

http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Trịnh Đình Dương: Tham gia chương trình hành trình cuộc sống
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Họp thẩm định quỹ lương cho các DN

http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Dự kiến Lễ ký chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi cơ sở
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Trịnh Đình Dương: Đi cơ sở
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Họp thẩm định quỹ lương cho các DN

Thứ Sáu

18/03/2022

http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi cơ sở
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Trịnh Đình Dương: Họp các ngành hội thảo dự thảo Nghị quyết tiêu chí phân bổ kinh phí và phân bổ kinh phí CTMTGN của tỉnh

http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Đi cơ sở
http://qlvb-sld.quangbinh.gov.vn/soldtbxh/lichct.nsf/pointer.gif Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi cơ sở

Thứ Bảy

19/03/2022

 

 

Chủ Nhật

20/03/2022

 

 

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần