Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 640

  • Tổng 1.457.973

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

444 người đã tham gia bình chọn

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tên cơ quan: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Bình

Họ và tên: Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc Sở - Người phát ngôn

Điện thoại: 0912 098 601

Email: snt.sld@quangbinh.gov.vn

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần