Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 461

  • Tổng 1.457.794

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

444 người đã tham gia bình chọn

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Sở từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ Hai
27/03/2023
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
 
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
 
Thứ Ba
28/03/2023
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Kiểm tra công trình ghi công tại Đồng Hới (phòng KHTC và NCC cử cán bộ cùng đi)
Phó Giám đốc - Trịnh Đình Dương: Làm việc với TT Điều Dưỡng về công tác điều dưỡng năm 2023
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
 
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Kiểm tra công trình ghi công tại Đồng Hới (phòng KHTC và NCC cử cán bộ cùng đi)
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
 
Thứ Tư
29/03/2023
Phó Giám đốc - Trịnh Đình Dương: Làm việc với Đoàn Kiểm tra của UB tư Pháp
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
 
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
 
Thứ Năm
30/03/2023
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
 
Phó Giám đốc - Hồ Tân Cảnh: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
Phó Giám đốc - Đinh Thị Ngọc Lan: Đi học lớp bồi dưỡng cán bộ
 
Thứ Sáu
31/03/2023
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Dự Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh
Phó Giám đốc - Trịnh Đình Dương: Đi cơ sở
 
Giám đốc - Nguyễn Trường Sơn: Dự gặp mặt các doanh nghiệp
 
Thứ Bảy
01/04/2023
 
 
 
 
Chủ Nhật
02/04/2023
 
 
 

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần