Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 801

  • Tổng 2.756.950

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

​​​​​​​Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Sáng ngày 23/02/2024, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024 do đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023 với những kết quả đạt được như sau:

* Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Có 20.360/18.500 lao động được giải quyết việc làm, đạt 110% so với kế hoạch; trong đó có khoảng 6.042/3.700 lao động được tuyển chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 163,3% so với kế hoạch.

- Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 17.250/17.000 người (đạt 101,4%), trong đó: cao đẳng 269/250 người (đạt 107,4%), trung cấp 2108/1.750 người (đạt 120,45%), sơ cấp và dưới 3 tháng  14.873/14.950 người (đạt 99,48%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 68,9% (đạt 100,3% so với kế hoạch), trong đó: tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ: 29,6% (đạt 100,34 % so với kế hoạch).

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,95/0,8% so với năm 2022, đạt 118,7% (hiện nay còn 10.473 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,05%); hộ cận nghèo giảm 0,75/0,5% so với năm 2022, đạt 150% (hiện nay còn 10.379 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,01%).

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với đối tượng thuộc ngành quản lý, đặc biệt là chế độ đối với người có công với cách mạng.

* Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và chi ủy các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2023; xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; Kế hoạch tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023…

* Công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã quán triệt và yêu cầu các Chi bộ đã phổ biến, quán triệt và triển khai các văn bản của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện cam kết trách nhiệm nêu gương; phối hợp với lãnh đạo chuyên môn chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Năm 2023, Đảng bộ Sở đã đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quyết định chuyển đảng chính thức cho 06 đảng viên; kết nạp Đảng cho 03 đồng chí; tiếp nhận mới 01 đồng chí; chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú: 03 đồng chí. Cử 04 cán bộ học Trung cấp LLCT; 04 đảng viên dự lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; 03 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp đảng. Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hiện có 10 chi bộ, với 157 đảng viên, trong đó: chính thức: 154 đảng viên, dự bị: 03 đảng viên.

Năm 2023, có 02 chi bộ được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 07 chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 01 chị bộ “Không hoàn thành nhiệm vụ”; 27 đảng viên (chiếm 17,76%) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 124 đảng viên (chiếm 80,52%) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đảng viên (chiếm 0,65%) Hoàn thành nhiệm vụ: 01 đảng viên (0,65% đảng viên) Không hoàn thành nhiệm vụ. Tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 13 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

* Công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao tặng cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Qua đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2023, Hội nghị đã thảo luận và đưa ra phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong năm 2024 với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện cho Sở hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật./.

Hồng Giang

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần