Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 689

  • Tổng 2.756.838

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 28/4/ 2023 Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại Hội có đồng chí Nguyễn Trường Sơn -  TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở, đồng chí Hồ Tân Cảnh, Phó bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn của nhiệm kỳ 2018 -  2023, Công đoàn CSTV Văn phòng Sở tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn CSTV Văn phòng Sở đề ra. Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên; tham gia góp ý về kế hoạch công tác, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, giao ước thi đua..., đồng thời vận động các đoàn viên thực hiện các Nghị quyết của Đảng, phát huy dân chủ, đồng sức, đồng lòng chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; công tác tập hợp quần chúng đạt nhiều kết quả, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia các hoạt động công đoàn và các hoạt động xã hội; mô hình tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn được quan tâm hoàn thiện. Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan được tăng cường, góp phần phát huy tính dân chủ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVCNLĐ trong cơ quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm như: Chất lượng hoạt động công đoàn chưa đồng đều ở một số lĩnh vực, một số Tổ công đoàn hoạt động còn trầm lắng, chế độ sinh hoạt thiếu thường xuyên; hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn chưa cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên chưa theo kịp tình hình; việc tổ chức phong trào thi đua còn mang tính hình thức.

Tại Đại hội, nhiều đoàn viên tích cực tham luận đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo chính trị. Đại hội cũng được nghe phát biểu chỉ đạo của  đồng chí Hồ Tân Cảnh, Phó bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở gồm có 5 đồng chí, bà Nguyễn Thị Kim Oanh tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn CS Sở Lao động – TBXh gồm có 11 đ/c, trong đó 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị.

Đại hội đã thống nhất với mục tiêu: “Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn, CBCCVCNLĐ vì việc làm ổn định, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, tinh thần và trách nhiệm cao, chuyên môn hóa, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

* Các chỉ tiêu phấn đấu:

- Phấn đấu tạo việc làm bình quân 18.500 người/năm, trong đó có khoảng 3.700 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Bình quân tỷ lệ lao động qua đào tạo mỗi năm tăng 1%. Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 17.000 người/năm, trong đó: cao đẳng 250 người, trung cấp 2.000 người, sơ cấp và dưới 3 tháng 14.750 người.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 1,0% trở lên;

- Trên 98% hộ chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

          * Về thi đua hàng năm

           Về tập thể

          - Cơ quan đạt chuẩn văn hoá; đảm bảo an ninh trật tự; hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          - Công đoàn CSTV Văn phòng Sở đạt Công đoàn vững mạnh.

          - 100% tổ chức chuyên môn đạt Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 30% đạt tập thể Lao động xuất sắc.

            - 100% T công đoàn đạt vững mạnh, trong đó có 50% Tổ công đoàn xuất sắc.

           Về cá nhân

          - 100% đoàn viên công đoàn đạt Lao động tiên tiến.

          - 100% đoàn viên công đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

          - 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về hoạt động Công đoàn;

          - 100% đoàn viên không mắc các tệ nạn xã hội; cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua;

          - 15% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở;

          - 15% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;

          - Giới thiệu từ 02-03 đoàn viên ưu tú cho Đảng/nhiệm kỳ.

Với phương châm “Đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng công đoàn vững mạnh; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngày càng vững mạnh”, Đại hội kêu gọi toàn thể CBCCVCNLĐ phát huy truyền thống cách mạng vẽ vang của ngành Lao động - Thương binh và xã hội nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động và sáng tạo, tiếp tục đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn CSTV Văn phòng Sở đã đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ Đại hội.  

Một số hình ảnh của Đạo hội:                                                                     

           

Quang cảnh diễn ra Đại hội Công đoàn CSTV Văn phòng Sở Lao động - TBXH, nhiệm kỳ 2023-2028

           

                                    Ban Chấp hành Công đoàn CSTV Văn phòng Sở, nhiệm kỳ 2023-2028