Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 552

  • Tổng 1.300.211

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

443 người đã tham gia bình chọn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

              Thực hiện Quyết định số 340-QĐ/TW ngày 03/12/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện, chỉ đạo Chi bộ, các tổ chức chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở (TCCM, ĐV) phổ biến, quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ); xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều, giải quyết những vấn đề bức xúc ngay tại địa phương, đơn vị.

Qua quán triệt, triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên; thấy rõ sự cần thiết phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đ/c Nguyễn Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Sở được lựa chọn, phân công phù hợp; là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tính chiến đấu, ý thức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn; khiêm tốn học hỏi, gương mẫu về đạo đức lối sống, có mối quan hệ gần gũi với CBCCVCLĐ; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Sau Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Sở; đồng thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp theo nhiệm kỳ. Phần lớn các đồng chí báo cáo viên đang đảm nhận trọng trách lãnh đạo chủ chốt của Sở, có trình độ chuyên ngành, trình độ cao cấp hoặc cử nhân chính trị; có khả năng sư phạm tốt, có kinh nghiệm công tác trên các lĩnh vực.

Đảng ủy Sở, luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tham gia tích cực các lớp bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ của cấp trên tổ chức; tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi… tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tự bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Công nghệ thông tin, máy móc, phương tiện, vật chất phục vụ công tác tuyên truyền miệng ngày càng được đầu tư, nâng cấp. Hội trường Sở được trang bị màn hình, máy chiếu, máy tính xách tay, hệ thống âm thanh, ánh sáng… Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cung cấp các loại tài liệu theo quy định (Báo Nhân dân, Báo Quảng Bình, Tạp chí Tuyên giáo, Công báo...); được trang bị bản tin thông báo nội bộ, các văn bản pháp luật và một số tài liệu, tư liệu thông tin truyên truyền khác, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng.

Trong thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền miệng, tổ chức thông tin có hiệu quả theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, sự phân công của cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Chủ động tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Trung ương, của tỉnh lồng ghép với các nội dung về thời sự nhằm làm phong phú nội dung, đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời, đáp ứng nhu cầu thông tin của đảng viên, CBCCVCLĐ; tăng cường đối thoại với người nghe, kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Từ năm 2010 đến nay, báo cáo viên đã báo cáo trên 20 hội nghị với hơn 2.000 lượt người tham gia. Ngoài việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chuyên đề, tác phẩm về tấm gương, đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, các chuyên đề về kinh tế, xã hội... Đảng ủy Sở đã phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh… tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề nắm bắt dư luận xã hội, những vấn đề “mới”, “nóng”, “nhạy cảm”; thực hiện tốt việc định hướng tư tưởng; kịp thời phản bác các loại thông tin trái chiều, xuyên tạc, kích động bè phái gây mất đoàn kết trong Đảng.

Với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền. Nhận thức của đảng viên, CBCCVCLĐ có chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, vững vàng trước những tác động tiêu cực, không bị thế lực xấu lợi dụng, lôi kéo; tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan; cố vũ, động viên toàn Đảng bộ Sở vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan.

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ bản đi vào nền nếp, tích cực tuyên truyền đưa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; ngày càng có những đóng góp to lớn, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tư tưởng. Đội ngũ báo cáo viên hoạt động khá hiệu quả, luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc triển khai công tác tuyên truyền miệng ở cơ quan. Với bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phẩm chất là người báo cáo viên của Đảng, trong quá trình hoạt động, hầu hết báo cáo viên đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình; chuấn bị tốt tâm thế, làm chủ nội dung và chủ động trong xử lý tình huống; có kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền miệng; chú trọng thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại, tôn trọng, cầu thị, tiếp thu các ý kiến phản ánh, góp ý của người nghe, nhất là liên quan những vấn đề nổi cộm, phức tạp và nhạy cảm; kết hợp diễn giảng với minh họa thực tiễn, tạo hấp dẫn, ấn tượng và thuyết phục người nghe./.

Hồng Giang

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần