Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 717

  • Tổng 2.756.866

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Tổ chức kiểm tra và thăm hộ đối tưởng hưởng lợi thuộc dự án “Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Từ ngày 26/5/2024 đến ngày 28/5/2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Tổ chức World Vision International (WVI-V) tổ chức 03 đợt kiểm tra và thăm hộ đối tượng đích được hưởng lợi thuộc Dự án Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại  trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch.

Mục đích của đợt kiểm tra, thăm hộ:

- Kiểm tra, xác minh tính xác thực và điều kiện sản xuất kinh doanh của đối tượng hưởng lợi.

- Nắm bắt tình hình chuẩn bị của đối tượng hưởng lợi và nhu cầu cụ thể đối với từng loại sản phẩm trong gói hỗ trợ.

- Khảo sát nhà cung cấp tại địa phương để đề xuất và phối hợp cùng WVI lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm phù hợp cho các gói hỗ trợ.

Để việc hỗ trợ được hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương và đáp ứng đúng nhu cầu của người hưởng lợi, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch đến kiểm tra khảo sát tình hình thực tế của 32 hộ đối tượng thuộc Dự án.