Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 726

  • Tổng 2.756.875

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Tổng kết công tác thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Ngày 22/02/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị về công tác thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Đề án 1665).

Dự hội nghị có Lãnh đạo Sở LĐTBXH, Bưu điện tỉnh; các phòng chuyên môn liên quan của 2 cơ quan; đại diện lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện cùng cán bộ có liên quan thuộc phòng; Giám đốc Bưu điện cấp huyện cùng nhân viên phụ trách công tác chi trả thuộc cơ quan bưu điện.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh năm 2022 như sau: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh ban hành Quy trình thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện và ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Sở và Bưu điện tỉnh để thực hiện; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công năm 2022 theo đúng quy định; tổ chức cho cán bộ công chức tham dự lớp tập huấn của Cục người có công, đồng thời phối hợp với các địa phương tập huấn hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cấp huyện và nhân viên Bưu điện địa phương triển khai thực hiện chính sách mới theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản liên quan; Phòng LĐTBXH cấp huyện và  cơ quan Bưu điện cùng cấp đã ký hợp đồng trách nhiệm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện huyện và triển khai chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng được kịp thời, thuận tiện, đạt hiệu quả, Bưu điện cấp huyện thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ chi trả, kịp thời phản ánh những những khó khăn, vướng mắc với Phòng LĐTBXH để tháo gỡ; kinh phí chi trợ cấp ưu đãi cơ bản được thực hiện “đúng - đủ - kịp thời’ và đến tận tay đối tượng thụ hưởng cơ bản trước ngày 05 hàng tháng; Sở LĐTBXH đã thường xuyên nắm bắt tình hình, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng LĐTBXH, phòng ban liên quan, UBND cấp xã và đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp ngành LĐTBXH chỉ đạo Bưu điện cấp huyện triển khai có kế hoạch, lộ trình thực hiện việc chuyển đổi dần chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và chế độ chính sách trợ giúp xã hội qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, tiến tới không dùng tiền mặt.

Với sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  và Bưu điện tỉnh, công tác trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả tích cực: Việc chi trả được thực hiện cơ bản đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và đến tận tay đối tượng. Phòng LĐTBXH thường xuyên chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với cơ quan Bưu điện nắm bắt tình hình và thực hiện tốt công tác chi trả. Tiền mặt được vận chuyển, bảo quản theo đúng quy trình của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, công tác bảo quản tiền mặt được bảo vệ an toàn tuyệt đối; mỗi điểm chi trả được bố trí từ 1 – 2 nhân viên đảm bảo chi trả theo kế hoạch. Công tác thanh quyết toán sau khi chi trả của Bưu điện huyện với Phòng LĐTBXH cấp huyện được thực hiện, báo cáo về Bưu điện tỉnh tổng hợp kịp thời, đúng nội dung hợp đồng đã ký kết; Bưu điện bố trí điểm chi trả tại các xã, thị trấn có Bưu cục và điểm bưu điện văn hóa xã gồm mạng lưới với 184 điểm chi trả tại xã, phường, thị trấn và với tổng số 176 nhân viên bưu điện trực tiếp chi trả đối với 8 địa phương toàn tỉnh, các địa bàn không có điểm phục vụ của Bưu điện thì tổ chức chi trả tại nhà văn hóa của các thôn, tiểu khu, tổ dân phố, hội trường UBND hoặc tại nhà riêng của đối tượng; thường xuyên niêm yết công khai thông tin về kế hoạch, phương án chi trả các chế độ, chính sách, danh sách đối tượng tăng, giảm... tại các điểm chi trả để cán bộ chi trả và các đối tượng biết, đồng thời đảm bảo các điều kiện phục vụ chi trả, đội ngũ cán bộ, nhân viên bưu điện tham gia chi trả đều có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ tận tình, trình độ năng lực đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao, thực hiện chi trả đúng chế độ, thời gian chi trả hàng tháng và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng người có công được thụ hưởng, các trường hợp ốm đau, bệnh tật không đến điểm nhận tiền hàng tháng được nhân viên Bưu điện đến tận nhà chi trả. Tính đến 31/12/2022 tổng số tiền các loại trợ cấp đã chi trả qua hệ thống Bưu điện cho người có công trên 511 tỷ đồng

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện vẫn còn tồn tại hạn chế như: việc báo tăng, cắt giảm đối tượng trong tháng tại một số địa phương chưa đảm bảo đúng thời gian quy định (nhất là báo giảm đối tượng người có công từ trần còn chậm), nên việc cập nhật số đối tượng và kinh phí trợ cấp trong tháng để cung cấp danh sách chi trả cũng như trong quá trình chi trả, cơ quan bưu điện đã dừng đối tượng, thôi không phải trả do chết chưa báo giảm còn nhiều; một số địa phương đối tượng chính sách ở rải rác, địa bàn rộng, không tập trung, người thụ hưởng chính sách là người già, người cao tuổi, ốm đau, bệnh tật,… ở cách xa điểm nhận trợ cấp nên việc chi trả gặp khó khăn cho nhân viên bưu điện; công tác thông tin tuyên truyền còn có phần hạn chế; việc thanh quyết toán sau chi trả tại một số bưu cục, bưu điện huyện còn chậm theo phản ánh của một số Phòng LĐTBXH địa phương; phần lớn nhân viên chi trả của Bưu biện chưa am hiểu đầy đủ các chế độ chính sách nên khó khăn trong việc rà soát đối tượng sai sót và chưa giải đáp được các thắc mắc của đối tượng khi đến nhận tiền; việc phối kết hợp giữa Bưu điện với một số địa phương trong công tác quản lý, chi trả chưa được đồng bộ, hiệu quả chưa cao, đặc biệt là một số cán bộ chính sách cấp xã chưa phối hợp chặt chẽ với cơ quan bưu điện địa phương; nhân viên chi trả tại một số xã có lúc, có khi không cố định. Số điểm chi trả của cơ quan bưu điện còn hạn chế - chưa bao phủ. Nhân viên trực tiếp chi trả của cơ quan bưu điện bố trí cho các điểm chi trả còn ít (đa số mỗi điểm chỉ 1 người);…

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận nhằm trao đổi đánh giá, phân tích các kết quả đạt được, kiến nghị nhiều giải pháp để khắc phục những hạn chế khó khăn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Dương -  Phó Giám đốc sở đã đề nghị Bưu điện tỉnh, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai tốt công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện và tập trung thực hiện có hiệu quản một số giải pháp sau:

- Đối với Bưu điện cấp huyện báo cáo Bưu điện tỉnh chỉ đạo hoặc có phương án bố trí thêm điểm chi trả, thêm nhân viên trực tiếp chi trả tại các điểm chi trả trong quá trình triển khai; sớm thanh quyết toán với Phòng LĐTBXH sau khi chi trả;…. Phối hợp ngành LĐTBXH triển khai có kế hoạch, lộ trình thực hiện việc chuyển đổi dần chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và chế độ chính sách trợ giúp xã hội qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, tiến tới không dùng tiền mặt, công tác cập nhật, nắm danh sách chi trả,… thường xuyên niêm yết công khai thông tin về kế hoạch, phương án chi trả các chế độ, chính sách, danh sách đối tượng tăng, giảm...tại các điểm chi trả.

- Đối với Phòng LĐTBXH tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND cấp xã và đội ngũ cán bộ chính sách nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý đối tượng thuộc địa bàn, việc báo tăng, đặc biệt là cắt giảm đối tượng chính sách kịp thời nhằm chi trả trợ cấp cho đối tượng đảm bảo đúng quy định; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về các chế độ chính sách người có công, công tác kiểm tra giám sát việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện tại địa phương; có kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi dần chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và chế độ chính sách trợ giúp xã hội qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, tiến tới không dùng tiền mặt.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả quản lý, thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện nhằm đổi mới công tác quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi NCC theo chủ trương chung của Chính phủ; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời thực hiện thường xuyên việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là một việc làm thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh và tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu trong sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Một số hình ảnh liên quan tại Hội nghị về công tác thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh: