Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 16037

  • Tổng 2.915.074

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Bản tin tháng 7/2021 về công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội và Bình đẳng giới

Xem với cỡ chữ : A- A A+


            
Vừa qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Kế hoạch đề ra nhiều nội dung cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống mua bán người nói chung và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng; phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mua bán người dưới mọi hình thức, phòng chống mua bán người vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục, bóc lột sức lao động, giảm thiểu tác hại của tệ nạn mua bán người đối với đời sống xã hội. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nạn nhân được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng; giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bền vững, giảm tình trạng bị tái mua bán trở lại. Kế hoạch cũng đưa ra mục tiêu phấn đấu 100% người sau khi được xác định là nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi ích của nạn nhân. 100% cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn được tập huấn về nghiệp vụ trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Để thực hiện được mục tiêu trên, kế hoạch đưa ra 6 nhóm giải pháp cơ bản: (1) Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, người dân, nhất là người có nguy cơ cao và nạn nhân bị mua bán trở về. (2) Phát triển các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp xã hội, cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. (3) Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác hỗ trợ nạn nhân. (4) Lồng ghép các nội dung phòng, chống mua bán người hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về vào các đề án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội khác có liên quan. (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ nạn nhân; thống kê số liệu về hỗ trợ nạn nhân. (6) Tăng cường nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Hy vọng rằng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành công tác phòng chống mua bán người sẽ đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới./.

Lệ Thanh

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần