Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 913

  • Tổng 1.773.457

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

452 người đã tham gia bình chọn

Bản tin phòng, chống tệ nạn xã hội và bình đẳng giới quý IV/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

             Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và bình đẳng giới, trong năm 2020, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đổi mới như thông qua các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, các hoạt động truyền thông, các mô hình hay, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực.

Trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, sau khi khắc phục hậu quả lũ lụt, tháng 11 năm 2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức được 6 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người tại các địa bàn huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh, huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới với sự tham gia của hơn 300 đại biểu. Thông qua hoạt động này, các đại biểu đến từ các huyện, xã, thôn được các giảng viên báo cáo về tình hình ở địa phương các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, đồng thời, tham gia thảo luận bàn các giải pháp nhằm chủ động phòng, chống tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong những tháng cuối năm và thời gian tiếp theo.

Hội nghị tại huyện Lệ Thủy

             Cũng trong thời gian này, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương về công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Các hoạt động nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Gia đình cùng vui, đẩy lùi COVID-19; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Tiếp tục thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cũng tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới cho 163 đại biểu là cán bộ quản lý các cấp tại huyện Quảng Ninh, huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới. Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành động của cán bộ và người dân đối với công tác bình đẳng giới, góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh.

 Hội nghị tại huyện Bố Trạch

 Kết thúc đợt tập huấn, hội thảo năm 2020, Lãnh đạo Sở đề nghị các đại biểu triển khai các hoạt động theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và bình đẳng giới để vận dụng vào tình hình thực tế ở cơ sở, chú trọng tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục và thuyết phục trong cộng đồng dân cư./.

                                                                        Tố Oanh

 

                                   

 

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần