Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 16479

  • Tổng 2.915.516

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Kết quả 10 năm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiếc lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Sau 10 năm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tỉnh ta đã quan tâm, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực và nổi bật như sau:

 

1.Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị

 

Toàn tỉnh hiện có 910 công chức nữ trong tổng số 2.622 công chức (bao gồm công chức hành chính và công chức sự nghiệp), chiếm tỷ lệ 34,7%; 13.851 viên chức nữ trên 20.439 viên chức, chiếm tỷ lệ 67,8%.

 

+ Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2016-2020 so với nhiệm kỳ 2011-2015: Cấp tỉnh có 04/52 đồng chí, chiếm 7,7% (tăng 2,29%); cấp huyện, thị xã, thành phố có 56/336 đồng chí, chiếm 16,7% (tăng 2,76%); cấp xã, phường, thị trấn425/2278 đồng chí, chiếm 18,7% (tăng 2,29%).

 

Tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV đạt 16,7%; tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 so với nhiệm kỳ 2011-2016: Cấp tỉnh đạt 14%; cấp huyện đạt 25,5%; cấp xã đạt 24,1% .

 

+ Tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Cấp tỉnh: 10/108, (tỷ lệ 9.3%); cấp huyện: 40/100, (tỷ lệ 40%); cấp xã: 45/1749, (tỷ lệ 2.6%).

 

2. Về giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động

 

+ Tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm đạt 45% tổng số lao động được giải quyết việc làm. Đảm bảo cân bằng nam, nữ trong tổng số người được tạo việc làm mới hàng năm (đạt so với kế hoạch).

 

Đến 31/12/2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 36.767 lao động (đạt 102 % kế hoạch năm); trong đó: Số người được tạo việc làm là 19.884 người, số lao động thiếu việc làm được tạo thêm việc làm là 16.883 người (số lao động nữ được giải quyết việc làm chiếm tỷ lệ trên 47%).

 

+ Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỷ thuật đạt không dưới 25% (đạt so với kế hoạch).

 

3. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 

+ Tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15 - 40 vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn: Năm 2011 là 70,0%; năm 2015 là 85,46%, đến nay là 92,25% (trong đó nữ chiếm 50,58%).

 

+ Tỷ lệ nữ thạc sĩ năm 2011 49,4%;  năm 2015 49,6% và tính đến 30/3/2020 là 52,6% (vượt quá chỉ tiêu 12,6%). Tỷ lệ nữ tiến sĩ năm 2011 0%; năm 2015 50% và tính đến 30/3/2020 là 66,6% (vượt quá chỉ tiêu 46,6%).

 

4. Về bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

 

+ Đảm bảo cân bằng tỷ số giới tính trẻ sơ sinh (không đạt so với kế hoạch). Tỷ số giới tính khi sinh năm 2019 là 110 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái.

 

+ Giảm tỷ lệ phá thai xuống 27/100 trẻ đẻ sống và tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên ít hơn 5% trong tổng số ca nạo phá thai (đạt so với kế hoạch). Giai đoạn 2011-2015: Tỷ lệ phá thai 11,26/100 trẻ đẻ ra sống; giai đoạn 2016-2020: có 696 ca phá thai, chiếm tỷ lệ 5,33/100 trẻ đẻ sống (696/13.052 trẻ đẻ sống); tỷ lệ nạo hút thai 1.

 

5. Về bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin

 

+ Đảm bảo việc tiếp cận và hưởng thụ bình đẳng nhu cầu thưởng thức văn hóa, tiếp nhận thông tin giữa nam và nữ; năm 2015 giảm 60% và đến năm 2020 giảm 80% sản phẩm văn hóa, thông tin mang định kiến giới.

 

6. Về bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

 

+ Giảm 90% tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em trên phạm vi toàn tỉnh, giảm 20% tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em ở địa bàn trọng điểm. 100% số nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trao trả, được giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán tự trở về được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng (đạt kế hoạch đề ra).

 

7. Về nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới

 

+ 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành được bồi dưỡng về nghiệp vụ bình đẳng giới (đạt so với kế hoạch).

 

Trên cơ sở tình hình thực tiễn và kết quả đạt được, UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều giải pháp cụ thể, trong đó trọng tâm là:

 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 -2030.

 

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trẻ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia bộ máy lãnh đạo cao hơn trong giai đoạn tới.

 

- Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và cán bộ làm công tác hoạch định chính sách ở các đơn vị chuyên môn, cán bộ thanh tra của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Với kết quả như trên, hy vọng 10 năm tới (2021-2030) Quảng Bình sẽ có những bước thay đổi đáng ghi nhận với các mục tiêu, chỉ tiêu về Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới./.

 

Tố Oanh

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần