Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 870

  • Tổng 1.773.414

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

452 người đã tham gia bình chọn

Triển khai về việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Kể từ thời điểm Nghị định số 104/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2023, các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 của Nghị định.

Để việc triển khai thực hiện các quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh; giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 113/SLĐTBXH-VP ngày 03/02/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ với nội dung:

Khẩn trương phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công ngay từ thời điểm có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2023.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2023, khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy như trước đây mà thay vào đó, thực hiện khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công hoặc các giao dịch dân sự cho công dân theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thực hiện theo Công văn số 6374/CAT-PC06 ngày 09/11/2022 của Công an tỉnh về triển khai một số nội dung liên quan đến Luật Cư trú năm 2020 (có Công văn kèm theo). Trong đó lưu ý, không được từ chối yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính khi người dân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nơi cư trú./.

Bích Phượng

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần