Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 16548

  • Tổng 2.915.585

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Trước tình trạng tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em những tháng đầu năm 2022 có chiều hướng diễn biến phức tạp, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã ban hành Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE ngày 04/4/2022 về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em nhằm chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện linh hoạt, đồng bộ các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tại tỉnh Quảng Bình, để triển khai thực hiện, chỉ đạo, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 737/UBND-NCVX ngày 6/5/2022. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về trẻ em, cụ thể: Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định, Chương trình, Chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình một cách đồng bộ và hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp  với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm hạn chế tai nạn đuối nước xảy ra ở trẻ em; kịp thời kiến nghị đề xuất những giải pháp phù hợp. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để phát huy vai trò của xã hội và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em nhằm phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để phát huy vai trò của xã hội và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em nhằm phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em nói chung và công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước ở trẻ em.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung của Công văn số 737/UBND-NCVX ngày 6/5/2022 của UBND tỉnh và kịp thời báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

                                                                            Thanh Huyền

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần