Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 642

  • Tổng 1.457.975

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

444 người đã tham gia bình chọn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình:                                 ttdvvl.sld@quangbinh.gov.vn

1

Nguyễn Thanh Phương

Giám đốc

 phuongnt.sld@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Viết Hữu

Phó Giám đốc

huunv.sld@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn  Thị Kim Thúy

Phó Giám đốc

thuyntk.sld@quangbinh.gov.vn

2. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình:                                  ttbtxh.sld@quangbinh.gov.vn

1

Nguyễn Thanh Chương

Giám đốc

chuongnt.sld@quangbinh.gov.vn

2 Nguyễn Thị Mai Huệ Phó Giám đốc huentm.sld@quangbinh.gov.vn

3

Trần Thị Mỹ

Phó Giám đốc

mytt.sld@quangbinh.gov.vn

3. Trung tâm Điều dưỡng Luân phiên người có công tỉnh Quảng Bình:                                                                                                                                                        ttddlp.sld@quangbinh.gov.vn

1

Phạm Khắc Mạnh

Phó Giám đốc PT

manhpk.sld@quangbinh.gov.vn

4. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình:                                    ttgdld.sld@quangbinh.gov.vn

1

Trần Đình Quý

Giám đốc

quytd.sld@quangbinh.gov.vn

2

Trần Huỳnh  Phú

Phó Giám đốc

phuth.sld@quangbinh.gov.vn

5. Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình:                                                                                                                            ttcsphcn.sld@quangbinh.gov.vn

1

Ngô Văn Hóa

Phó Giám đốc PT

hoanv.sld@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Đức Kỳ

Phó Giám đốc

kynd.sld@quangbinh.gov.vn

6. Làng trẻ em SOS Đồng Hới:                                                             ltesos.sld@quangbinh.gov.vn

1

Nguyễn Ngọc Ninh

Giám đốc

ninhnn.sld@quangbinh.gov.vn

2

Lê Hữu Chí

Trợ lý Giám đốc

chilh.sld@quangbinh.gov.vn

 

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần