Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 460

  • Tổng 1.457.793

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

444 người đã tham gia bình chọn

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để thuận lợi cho công dân đến liên hệ giải quyết công việc và khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh những vấn đề vuớng mắc về thực hiện chế độ chính sách Lao động - Thương binh và Xã hội, ngoài thời gian trực tiếp giải quyết công việc nghiệp vụ và kiến nghị của công dân tại phòng làm việc của các tổ chức chuyên môn thuộc Sở từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần theo giờ làm việc. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phân công và bố trí lịch tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Sở vào ngày 10 hàng tháng như sau:

 

          1. Thời gian tiếp công dân:

          - Tại Phòng tiếp công dân: + Sáng: Từ 8 h đến 11 h 30.

                                                      + Chiều: Từ 13 h 30 đến 17 h.

          Trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ thì sẽ tiếp vào ngày làm việc liền kề sau đó.

 

          2. Thành phần dự tiếp công dân:

          - Lãnh đạo Sở (Giám đốc hoặc Phó Giám đốc).

          - Lãnh đạo các tổ chức chuyên môn thuộc Sở .

 

          - 01 Thanh tra viên phụ trách công tác tiếp công dân.

 

3. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ của Lãnh đạo Sở thì việc tiếp công dân thường xuyên do Thanh tra Sở phụ trách. Trường hợp cần thiết Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở sẽ tiếp công dân tại phòng làm việc theo đề nghị của cán bộ tiếp công dân (qua điện thoại).

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần